Thursday, 13 April 2017

Două ștampile ecleziastice

Aceste două ștampile provin dintr-o ediție a Cuvintelor lui Vasile cel mare (București, 1827)


Mănăstirea Socola, Schimbarea la Față

Legendă: I(su)S CH(risto)S
MOY(se) ILI(e)
+ Peceate Sfintei Mânâstiri Socolii Leat ZRD DEK
Seminarul Teologic Veniamin Costachi de la Socola, 1850. 
Mare parte ilizibilă
Legenda: Pecetea Seminariului Veniamie Din M. Socola 1850.
(...) tru lumina ta (...)  

No comments:

Post a Comment